top of page
Disclaimer

AANSPRAKELIJKHEID
Deze website van Anthletics (Anthony Oosterlaag) waaronder de homepage en onderliggende pagina's - is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt.

Anthletics (Anthony Oosterlaag) is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende en programmatuur op de website, en ook niet voor - ander - schadeveroorzakende gebruik van de website en de hierbij aangeboden diensten (lees: coaching, training, advies en begeleiding). Blessures en/of complicaties als gevolg van deelname aan een van bovenstaande diensten zijn geheel op eigen risico en niet verhaalbaar op Anthletics. Deelname gebeurd op geheel eigen vrije keuze en gaat akkoord met deze voorwaarden bij overgaan tot betalen van 1 of meerdere diensten genoemd op deze website. De informatie beschikbaar gesteld door Antletics (Anthony Oosterlaag) is berust op (wetenschappelijk) theoretische en praktijkkennis opgedaan in 17 jaar van activiteit op gebied van sport, fitness, bodybuilding, gezondheid en HBO studie Sport, Gezondheid en Management en blijft van oorsprong en in essentie advies. Ieder is vrij te bepalen om dit op te volgen. Eventuele complicaties, blessures of andere zaken kunnen niet worden verhaald op Anthletics (Anthony Oosterlaag).
 

BEHAALDE RESULTATEN.
Specifieke resultaten kunnen niet worden gegarandeerd. Resultaten kunnen altijd variëren. Ieder persoon is en reageert verschillend. Er kan dus geen garantie worden onttrokken aan de resultaten van anderen.
Het concept is dusdanig ontwikkeld dat iedereen zijn doelstellingen kan halen indien het plan goed gevolgd wordt.
Het kan voorkomen in een enkele situatie dat de beoogde resultaten niet behaald worden, in dit geval is er altijd tot een overeenkomst te komen.
 

TOEPASSELIJK RECHT
Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht, de rechtbank in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

Op alle diensten en/of (andere) werkzaamheden zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van Anthletics (Anthony Oosterlaag) waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

Ieder in deze website vervat aanbod en iedere door, uit of via de website Anthletics (Anthony Oosterlaag)  voortvloeiende verbintenis wordt beheerst door deze algemene voorwaarden van Anthletics (Anthony Oosterlaag). Anthletics (Anthony Oosterlaag) heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer en het privacystatement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze - op de website - zijn gepubliceerd.
 

AUTEURSRECHT
De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo's, grafische elementen en software is eigendom van Anthletics (Anthony Oosterlaag) en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Anthletics (Anthony Oosterlaag).
 

GEBRUIK VAN NAW GEGEVENS
Anthletics (Anthony Oosterlaag)  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te woord te staan rondom uw vragen over fitheid, gezondheid en onze diensten.

Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Anthletics (Anthony Oosterlaag)  zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Anthletics (Anthony Oosterlaag)  gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten zo goed mogelijk te woord te staan. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling bij Anthletics (Anthony Oosterlaag)   Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u dat ons per mail laten weten.

Anthletics (Anthony Oosterlaag)  zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw programma. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Anthletics (Anthony Oosterlaag)   Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving.

Indien u nog vragen hebt over het Privacybeleid van Anthletics (Anthony Oosterlaag)  kunt u altijd even contact opnemen tijdens openingstijden via 06-5207 33 67 of u kunt mailen naar anthonyoosterlaag@gmail.com.

bottom of page